Čo je to svetlotechnický posudok

Čo je to svetlotechnický posudok

Svetlotechnický posudok je analytický elaborát vypracovaný za účelom hodnotenia svetlotechnických pomerov v životnom prostredí v zmysle platných predpisov a technických noriem. Zaoberá sa najmä vplyvom stavby na preslnenie a úroveň zatienenia jestvujúcich stavieb a zároveň aj navrhovaných priestorov. Návrh denného osvetlenia nie je len záležitosťou voľby veľkosti okenného otvoru, ale súvisí aj s proporciami navrhovanej miestnosti a vzájomnými odstupmi medzi budovami a s výškovú úrovňou zástavby.

Learn More
Kedy potrebujem svetlotechnický posudok

Kedy potrebujem svetlotechnický posudok

Svetelno-technický posudok je nutné vypracovať vždy pri návrhu novej zástavby. V prvom rade je potrebné posúdiť vplyv navrhovanej stavby na existujúce prípadne plánované budovy z hľadiska insolácie (preslnenia) a denného osvetlenia budov. V ďalšom kroku sa kontroluje splnenie požiadaviek na preslnenie a denné osvetlenie vnútorných priestorov určených na trvalý pobyt osôb navrhovanej stavby. Súčasťou posudku je aj návrh optimalizácie orientácie a parametrov osvetľovacích otvorov prípadne vonkajšej geometrie a osadenia stavby.

Learn More
Podklady potrebné na vypracovanie svetlotechnického posudku

Podklady potrebné na vypracovanie svetlotechnického posudku

Pre vypracovanie svetlotechnického posúdenia je potrebné poznať celkovú situáciu stavby a jej najbližšieho okolia, ďalej vonkajšiu geometriu stavby a jej vnútorné dispozičné riešenie. Samozrejme je potrebné poznať aj funkciu využitia vnútorných priestorov. Pre rôzne funkcie využitia priestorov sa vzťahujú aj odlišné hygienické a legislatívne požiadavky.

Learn More

Právo na slnko má každý

Kam nechodí slnko chodí lekár

Referencie a projekty

Ukážky našich prác

View More Projects

Cenník

Ponúkaných služieb

Svetlotechnický posudok

Svetlotechnický posudok pre potreby vydania stavebného povolenia

 • Rodinné domy
 • Bytové domy
 • Nebytové stavby
 • Insolácia
 • Denné osvetlenie
 • 3D model
 • Odborné poradenstvo
 • Elaborát pre stavebné povolenie
od250€
info

Osvetlenie pri práci RÚVZ

Svetlotechnický posudok osvetlenia pri práci pre RÚVZ a stavebné povolenie

 • Rodinné domy
 • Bytové domy
 • Nebytové stavby
 • Denné osvetlenie
 • Priebeh isofot
 • 3D model
 • Odborné poradenstvo
 • Elaborát pre stavebné povolenie
od300€
info
View Plans and Pricing