Svetlotechnický posudok

Svetlotechnický posudok je potrebné vypracovať už vo fáze projektu pre územné rozhodnutie kedy je ešte možné bez väčších zásahov do projektovej dokumentácie spraviť potrebné úpravy v návrhu, tak aby vyhovoval požiadavkám legislatívy a slovenských technických noriem. Slúži pre získanie územného rozhodnutia respektíve stavebného povolenia. Svetlo-technický posudok je nutné vypracovať vždy ak stavby nedodržujú požadované odstupové vzdialenosti, prípadne sa jedná o výstavbu v stiesnených pomeroch alebo pri zmene účelu využitia stavby alebo priestorov. Posúdenie sa vyjadruje hlavne k zhoršeniu svetlo-technických pomeroch okolitej zástavby a samozrejme aj k možnostiam preslnenia a denného osvetlenia navrhovaných priestorov.

 

Svetlotechnický posudok je potrebný pre

  1. územné rozhodnutie
  2. stavebné povolenie
  3. kolaudáciu stavby
  4. rodinné domy
  5. bytové stavby
  6. nebytové stavby
  7. výstavba v obytnej zóne
  8. zmena účelu využitia stavby
od 180 €