Slnko a denné svetlo v životnom prostredí

Slnko a denné svetlo v životnom prostredí

Dostupnosť slnečného žiarenia vo vnútornom prostredí budov.

Vytváranie a zaisťovanie účelového, zdravého, ekonomického a estetického prostredia miest, sídel a budov je základnou úlohou architektonickej tvorby. Cieľavedomé využívanie slnečného žiarenia vo vnútornom a vonkajšom životnom prostredí patrí k základným podmienkam pre kvalitu života.

Každá stavba je urbanistickým zásahom do krajiny. Výstavbou budov dochádza k obmedzeniu dostupnosti priameho slnečného žiarenia a osvetlenosti priestorov. To zákonite vedie aj k zmene teplotných pomerov v prostredí. Preto je žiadúce analyzovať podmienky príslušného územia, určiť možnosti využitia slnečného žiarenia  a na základe svetlotechnického posúdenia navrhnúť optimálnu orientáciu budovy vzhľadom k svetovým stranám, okolitej zástavbe a konfigurácie terénu.

Dostupnosť slnka a svetla vo vnútornom prostredí budov je závislá na množstve faktorov :

  • Urbanistické riešenie zástavby a krajiny
  • Konštrukčný systém a architektonické riešenie budovy
  • Obvodový plášť budovy
  • Dispozičné riešenie miestností

Tieto základné faktory súvisia s vlastnou funkciou budovy a primárneho využitia jednotlivých priestorov a z toho vyplívajúcej potreby denného svetla a priameho slnečného žiarenia.

 


Fatal error: Allowed memory size of 209715200 bytes exhausted (tried to allocate 86 bytes) in /data/web/svetlotechnickyposudok.sk/web/wp-includes/class-wp-comment.php on line 205