Návrh a posúdenie svetlíkov výrobnej haly

Návrh a posúdenie svetlíkov výrobnej haly

Odborné posúdenie sa dodáva ako podklad pre projektanta a investora na optimálny návrh a výber oblúkových pásových strešných svetlíkov.

 

Výrobná hala má obdĺžnikový pôdorys s rozmermi 119,6 x 90,1 m. hala je zastrešená sedlovou strechou s miernym sklonom, výška hrebeňa 11,5 m. V súčasnosti sú v strešnom plášti šachovnicovo rozmiestnené priesvitné panely, ktoré sú značne degradované a je plánovaná ich výmena. V obvodovom plášti na severnej a západnej strane sú použité bočné osvetľovacie otvory , ako výplň je použité izolačné dvojsklo. Bočné osvetľovacie otvory zaisťujú optický kontakt pracovníka s okolitým prostredím. Južná a východná strana haly nie je presvetlená bočným osvetľovacím systémom a susedí s nevýrobnými priestormi. V hale je vetracia jednotka ktorá má výkon 14000m3/hod je používaná hlavne v letných mesiacoch na vychladenie haly. Táto jednotka je v prevádzke v ranných hodinách medzi 4 – 6 hodinou počas dňa nie je používaná. Obvodový plášť haly je tvorený PUR panelmi o hr. 80 mm. Podlaha je priemyselná betónová. Strešný plášť bude obnovovaný , bude doplnená tepelná izolácia a hydroizolácia.

 

Posudzovaná hala je situovaná v Novom Meste nad Váhom v priemyselnej zóne. V lokalite sa nachádzajú ďalšie samostatne stojace objekty ktoré si svojou polohou a vonkajšou geometriou navzájom netienia.

Cieľom posudku je posúdiť svetelno-technické podmienky vo vnútorných priestoroch výrobnej haly. Pásové svetlíky musia zabezpečiť dostatočný prísun denného svetla do výrobných priestorov výrobnej haly s ohľadom na vzostup teploty v letnom období vplyvom tepelných ziskov zo slnečného žiarenia.

Osvetľovacími otvormi  sa do interiéru haly dostáva nielen svetlo, ale aj tepelné žiarenie, ktoré spôsobuje nežiadúce zvyšovanie teploty vzduchu v interiéri. Ak sa zanedbá podrobné posúdenie vhodného tvaru svetlíka a výplní otvorov, nastáva problém s prehrievaním interiéru.

V rámci svetelných pomerov sa jedná o posúdenie denného osvetlenia výrobných priestorov haly. Z hľadiska tepelnej techniky je potrebné splniť tepelnú stabilitu vnútorných priestorov v letnom období.