Kontakt

Ing. Milan Olšavský 

 

Autorizovaný stavebný inžinier  5721*I1

 

adresa : 9.mája č.2, 08301 Sabinov

 

mail : milanolsavsky@gmail.com

 

mobil : 0948 158 019

 

IČO : 44481233

 

DIČ : 1080249731