Umelé osvetlenie

Umelé osvetlenie

Pri umelom osvetlení sa navrhuje určiť ako záväzné parametre celková (odstupňovaná) osvetlenosť, osvetlenosť na pracovnom mieste, rovnomernosť osvetlenosti na pracovnom mieste, zábrana oslnenia.

Požiadavky na celkovú alebo odstupňovanú osvetlenosť sa v zmysle vyššie uvedeného určujú v závislosti na vlastnostiach denného osvetlenia. Navrhnuté sú tieto najnižšie hodnoty:

  1. priestory s dostatočným denným osvetlením 200 lx;
  2. priestory so združeným osvetlením 500lx;
  3. priestory bez denného svetla pre trvalý pobyt počas dňa;
  • ak sú preukázateľne splnené náhradné ochranné opatrenia 500 lx;
  • ak nie sú splnené náhradné opatrenia 750 lx.

Pre osvetlenosť na pracovnom mieste a jej rovnomernosť, ako aj hodnotenie oslnenia (priameho aj odrazom), sú požiadavky určené technickými normami.

Združené osvetlenie

Pri združenom osvetlení je rozhodujúce denné svetlo. Pri bočnom dennom osvetlení musí byť hodnota č.d.o. aspoň 0,5 %, pričom časť priestoru so združeným osvetlením musí nadväzovať na zónu s denným osvetlením. Aká veľká musí byť táto zóna, ešte nie je upresnené. Pri hornom alebo kombinovanom osvetlení musí byť priemerná hodnota č.d.o. aspoň 1,5 %.