Denné osvetlenie

Denné osvetlenie

Základným parametrom hodnoteným podľa hygienických predpisov by mal byť činiteľ dennej osvetlenosti (č.d.o.). Rozhodujúce je hygienické minimum, určené terajšou technickou normou, a to minimum č.d.o. 1,5 % na pracovnom mieste a pri hornom alebo kombinovanom dennom osvetlení aj priemer č.d.o. 3 %. Tieto hodnoty podľa doterajších znalostí zabezpečia dostatočné množstvo svetla na zabezpečenie biologického vplyvu svetla. Vyššie hodnoty č.d.o. nie sú nevyhnutné z hľadiska hygienického, pretože pri vyšších nárokoch na množstvo svetla je možné doplniť denné svetlo svetlom umelých zdrojov, pričom takéto osvetlenie sa nepovažuje za združené osvetlenie. Dôležitým ukazovateľom pri posudzovaní z hľadiska denného osvetlenia je aj zábrana nadmernej insolácie tak, aby sa vytvorili vhodné pracovné podmienky najmä pri pracoviskách s obrazovkami.